Klinika Rn

Opuszczona klinika Rn, abandoned RN clinic, opuszczone sanatorium, verlassene Klinik Rn, Radon, klinikum Rumburak, rumburak klinik, opuštěné klinice, Pflegeheim, street art, graffiti, mural, Straßenkunst, usta, violet mouth, lila Lippen, Malerei, painting, purple lips, art, urbex, mustUrbex, opuszczone miejsca, rotten place, urban exploration, urban exploration Polska, urban explorer, urban exploring, urbex, urbex, URBEX FOTO, URBEX fotografia, urbex people, URBEX photo, urbex photography, urbex Polska, urbex world, urbexfotografia, abandoned place, abandoned places, architecture, beauty in decay, beauty of decay, biosphere, decay, europe exploration, exploration, forgotten, forgotten place, forgotten places, greenery, lost place, lostplaces

Klinika Rn była częścią dużego i dobrze prosperującego uzdrowiska. Swoją sławę miasto zyskało na początku XX wieku – dzięki odkryciu na jego terenie źródeł radonu, posiadającego właściwości lecznicze.

 

Opuszczona klinika Rn, abandoned RN clinic, opuszczone sanatorium, verlassene Klinik Rn, Radon, klinikum Rumburak, rumburak klinik, opuštěné klinice, Pflegeheim, street art, graffiti, mural, Straßenkunst, usta, violet mouth, lila Lippen, Malerei, painting, purple lips, art, urbex, mustUrbex, opuszczone miejsca, rotten place, urban exploration, urban exploration Polska, urban explorer, urban exploring, urbex, urbex, URBEX FOTO, URBEX fotografia, urbex people, URBEX photo, urbex photography, urbex Polska, urbex world, urbexfotografia, abandoned place, abandoned places, architecture, beauty in decay, beauty of decay, biosphere, decay, europe exploration, exploration, forgotten, forgotten place, forgotten places, greenery, lost place, lostplaces, telewizor, TV, telly, old TV, old telly

 

Już w 1912 roku w miejscowości zaczęły powstawać sanatoria oferujące kuracjuszom „radonowe kąpiele”, stosowane głównie w leczeniu reumatyzmu, cukrzycy, chorób stawów, tarczycy i rehabilitacji pourazowych. Przedawkowanie radonu ma jednak szkodliwy wpływ na zdrowie – uszkadza struktury DNA i może prowadzić do choroby popromiennej.

 

Opuszczona klinika Rn, abandoned RN clinic, opuszczone sanatorium, verlassene Klinik Rn, Radon, klinikum Rumburak, rumburak klinik, opuštěné klinice, Pflegeheim, street art, graffiti, mural, Straßenkunst, usta, violet mouth, lila Lippen, Malerei, painting, purple lips, art, urbex, mustUrbex, opuszczone miejsca, rotten place, urban exploration, urban exploration Polska, urban explorer, urban exploring, urbex, urbex, URBEX FOTO, URBEX fotografia, urbex people, URBEX photo, urbex photography, urbex Polska, urbex world, urbexfotografia, abandoned place, abandoned places, architecture, beauty in decay, beauty of decay, biosphere, decay, europe exploration, exploration, forgotten, forgotten place, forgotten places, greenery, lost place, lostplaces, pomieszczenia, przestrzeń

 

Do uzdrowiska przybywali pacjenci z całej Europy, korzystając ze zbawiennej mocy pierwiastka. Lata 20-te i 30-te to bez wątpienia najlepsze czasy dla kurortu. Rozwój uzdrowiska przerwała II wojna światowa. Po jej zakończeniu w mieście stacjonowali żołnierze amerykańscy. Ustąpili oni jednak armii radzieckiej. Przez kolejne lata kliniki w uzdrowisku służyły jako lecznice dla sowieckich oficerów.

 

Opuszczona klinika Rn, abandoned RN clinic, opuszczone sanatorium, verlassene Klinik Rn, Radon, klinikum Rumburak, rumburak klinik, opuštěné klinice, Pflegeheim, street art, graffiti, mural, Straßenkunst, usta, violet mouth, lila Lippen, Malerei, painting, purple lips, art, urbex, mustUrbex, opuszczone miejsca, rotten place, urban exploration, urban exploration Polska, urban explorer, urban exploring, urbex, urbex, URBEX FOTO, URBEX fotografia, urbex people, URBEX photo, urbex photography, urbex Polska, urbex world, urbexfotografia, abandoned place, abandoned places, architecture, beauty in decay, beauty of decay, biosphere, decay, europe exploration, exploration, forgotten, forgotten place, forgotten places, greenery, lost place, lostplaces, waga, fotel, armchair, scales, kompozycja, sztuka

 

FDGB

Udostępnienie kurortu dla obywateli nastąpiło  w 1949 roku. Klinika Rn, wraz z pozostałymi sanatoriami stała się częścią FDGB – organizacji zrzeszającej związki zawodowe w sowieckiej strefie okupacyjnej, a od 1949 do 1990 roku – w Niemieckiej Republice Demokratycznej. W latach 80-tych federacja liczyła prawie 5 milionów członków.

 

Opuszczona klinika Rn, abandoned RN clinic, opuszczone sanatorium, verlassene Klinik Rn, Radon, klinikum Rumburak, rumburak klinik, opuštěné klinice, Pflegeheim, street art, graffiti, mural, Straßenkunst, usta, violet mouth, lila Lippen, Malerei, painting, purple lips, art, urbex, mustUrbex, opuszczone miejsca, rotten place, urban exploration, urban exploration Polska, urban explorer, urban exploring, urbex, urbex, URBEX FOTO, URBEX fotografia, urbex people, URBEX photo, urbex photography, urbex Polska, urbex world, urbexfotografia, abandoned place, abandoned places, architecture, beauty in decay, beauty of decay, biosphere, decay, europe exploration, exploration, forgotten, forgotten place, forgotten places, greenery, lost place, lostplaces, waga, fotel, armchair, scales, kompozycja, sztuka, zasłony, kolory

 

FDGB było częścią i instrumentem polityczno-ideologicznej struktury władzy Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec . Organizacja została założona na kilka dni przed zakończeniem II wojny światowej. Podobnie jak inne organizacje NRD, FDGB była scentralizowana i hierarchiczna – najniższą jednostką była grupa związkowa (w skład której wchodzili pracownicy), wyżsi rangą byli liderzy rządowi, funkcjonariusze partyjni i mężowie zaufania – czyli osoby ideologicznie wiarygodni.

 

Opuszczona klinika Rn, abandoned RN clinic, opuszczone sanatorium, verlassene Klinik Rn, Radon, klinikum Rumburak, rumburak klinik, opuštěné klinice, Pflegeheim, street art, graffiti, mural, Straßenkunst, usta, violet mouth, lila Lippen, Malerei, painting, purple lips, art, urbex, mustUrbex, opuszczone miejsca, rotten place, urban exploration, urban exploration Polska, urban explorer, urban exploring, urbex, urbex, URBEX FOTO, URBEX fotografia, urbex people, URBEX photo, urbex photography, urbex Polska, urbex world, urbexfotografia, abandoned place, abandoned places, architecture, beauty in decay, beauty of decay, biosphere, decay, europe exploration, exploration, forgotten, forgotten place, forgotten places, greenery, lost place, lostplaces, mech, natura, nature

 

Federacja FDGB powstała jako instytucja społeczna, której zadaniem była organizacja wyjazdów wakacyjnych dla ludzi pracy. Miało to na celu zwiększenie atrakcyjności związków zawodowych oraz poprawę turystycznych możliwości pracowników.

 

 

Opuszczona klinika Rn, abandoned RN clinic, opuszczone sanatorium, verlassene Klinik Rn, Radon, klinikum Rumburak, rumburak klinik, opuštěné klinice, Pflegeheim, street art, graffiti, mural, Straßenkunst, usta, violet mouth, lila Lippen, Malerei, painting, purple lips, art, urbex, mustUrbex, opuszczone miejsca, rotten place, urban exploration, urban exploration Polska, urban explorer, urban exploring, urbex, urbex, URBEX FOTO, URBEX fotografia, urbex people, URBEX photo, urbex photography, urbex Polska, urbex world, urbexfotografia, abandoned place, abandoned places, architecture, beauty in decay, beauty of decay, biosphere, decay, europe exploration, exploration, forgotten, forgotten place, forgotten places, greenery, lost place, lostplaces, lecznica, fotele, pomieszczenia

 

W Polsce Ludowej, odpowiednikiem tego systemu był Fundusz Wczasów Pracowniczych.

 

Opuszczona klinika Rn, abandoned RN clinic, opuszczone sanatorium, verlassene Klinik Rn, Radon, klinikum Rumburak, rumburak klinik, opuštěné klinice, Pflegeheim, street art, graffiti, mural, Straßenkunst, usta, violet mouth, lila Lippen, Malerei, painting, purple lips, art, urbex, mustUrbex, opuszczone miejsca, rotten place, urban exploration, urban exploration Polska, urban explorer, urban exploring, urbex, urbex, URBEX FOTO, URBEX fotografia, urbex people, URBEX photo, urbex photography, urbex Polska, urbex world, urbexfotografia, abandoned place, abandoned places, architecture, beauty in decay, beauty of decay, biosphere, decay, europe exploration, exploration, forgotten, forgotten place, forgotten places, greenery, lost place, lostplaces, fotel, armchair

 

W pierwszych latach działalności FDGB organizowano do kilkunastu tysięcy wczasów rocznie. Program był stale dofinansowywany, a bazy noclegowe FDGB powiększane. Pod koniec lat 80-tych XX wieku, federacja korzystała już z ponad 1000 ośrodków wczasowych i leczniczych oraz hoteli.

 

Opuszczona klinika Rn, abandoned RN clinic, opuszczone sanatorium, verlassene Klinik Rn, Radon, klinikum Rumburak, rumburak klinik, opuštěné klinice, Pflegeheim, street art, graffiti, mural, Straßenkunst, usta, violet mouth, lila Lippen, Malerei, painting, purple lips, art, urbex, mustUrbex, opuszczone miejsca, rotten place, urban exploration, urban exploration Polska, urban explorer, urban exploring, urbex, urbex, URBEX FOTO, URBEX fotografia, urbex people, URBEX photo, urbex photography, urbex Polska, urbex world, urbexfotografia, abandoned place, abandoned places, architecture, beauty in decay, beauty of decay, biosphere, decay, europe exploration, exploration, forgotten, forgotten place, forgotten places, greenery, lost place, lostplaces, dziura w podłodze, hole, big hole

 

Wczasy związkowe działały (tak jak w PRL) na zasadzie przydziału. O wyjazd wakacyjny lub leczniczy ubiegali się pracownicy składając odpowiedni wniosek do komisji, która przyznawała wczasy. Najbardziej popularne były miejsca nad morzem Bałtyckim. Jeżeli wniosków było więcej niż chętnych – miejsca przydzielano w oparciu o aspekty społeczne, wcześniejsze wyjazdy i oczywiście – działalność społeczną i wyniki pracy wnioskodawcy. Komisja przydzielająca była zobowiązana do priorytetowego traktowania wniosków pracowników zmianowych, rodzin wielodzietnych oraz osób wykonujących ciężką i niebezpieczną pracę.

 

Opuszczona klinika Rn, abandoned RN clinic, opuszczone sanatorium, verlassene Klinik Rn, Radon, klinikum Rumburak, rumburak klinik, opuštěné klinice, Pflegeheim, street art, graffiti, mural, Straßenkunst, usta, violet mouth, lila Lippen, Malerei, painting, purple lips, art, urbex, mustUrbex, opuszczone miejsca, rotten place, urban exploration, urban exploration Polska, urban explorer, urban exploring, urbex, urbex, URBEX FOTO, URBEX fotografia, urbex people, URBEX photo, urbex photography, urbex Polska, urbex world, urbexfotografia, abandoned place, abandoned places, architecture, beauty in decay, beauty of decay, biosphere, decay, europe exploration, exploration, forgotten, forgotten place, forgotten places, greenery, lost place, lostplaces, fotel, armchair,

 

Pracownicy, którzy otrzymali odpowiedź pozytywną, mieli możliwość spędzenia wakacji na bardzo korzystnych warunkach. Wczasowicze mieli za zadanie zakupienia „czeku wakacyjnego”, który został wydany na konkretny przedział czasowy i do określonego obiektu, ale nie był zbywalny. Za czek płacono proporcjonalnie do dochodów tak, aby nawet najmniej zarabiający mogli skorzystać z wczasów.

 

Opuszczona klinika Rn, abandoned RN clinic, opuszczone sanatorium, verlassene Klinik Rn, Radon, klinikum Rumburak, rumburak klinik, opuštěné klinice, Pflegeheim, street art, graffiti, mural, Straßenkunst, usta, violet mouth, lila Lippen, Malerei, painting, purple lips, art, urbex, mustUrbex, opuszczone miejsca, rotten place, urban exploration, urban exploration Polska, urban explorer, urban exploring, urbex, urbex, URBEX FOTO, URBEX fotografia, urbex people, URBEX photo, urbex photography, urbex Polska, urbex world, urbexfotografia, abandoned place, abandoned places, architecture, beauty in decay, beauty of decay, biosphere, decay, europe exploration, exploration, forgotten, forgotten place, forgotten places, greenery, lost place, lostplaces, natura, biosphere, biosfera

 

30 września 1990 roku, na krótko przez zjednoczeniem Niemiec – organizacja związkowa FDGB rozpadła się, a wraz z nią – system wczasów pracowniczych.

 

Opuszczona klinika Rn, abandoned RN clinic, opuszczone sanatorium, verlassene Klinik Rn, Radon, klinikum Rumburak, rumburak klinik, opuštěné klinice, Pflegeheim, street art, graffiti, mural, Straßenkunst, usta, violet mouth, lila Lippen, Malerei, painting, purple lips, art, urbex, mustUrbex, opuszczone miejsca, rotten place, urban exploration, urban exploration Polska, urban explorer, urban exploring, urbex, urbex, URBEX FOTO, URBEX fotografia, urbex people, URBEX photo, urbex photography, urbex Polska, urbex world, urbexfotografia, abandoned place, abandoned places, architecture, beauty in decay, beauty of decay, biosphere, decay, europe exploration, exploration, forgotten, forgotten place, forgotten places, greenery, lost place, lostplaces, toaleta, wc, łazienki, lecznica, deska klozetowa

 

Upadek

Po zmianach politycznych wiele uzdrowisk w NRD przestało funkcjonować z powodu braku rentowności. Dotacje płynęły do nowych inwestycji. W 1992 roku rozpoczęto budowę nowego sanatorium rehabilitacyjnego, które zostało otwarte dwa lata później. Klinika Rn pozostaje opuszczona od roku 1995.

 

 

Opuszczona klinika Rn, abandoned RN clinic, opuszczone sanatorium, verlassene Klinik Rn, Radon, klinikum Rumburak, rumburak klinik, opuštěné klinice, Pflegeheim, street art, graffiti, mural, Straßenkunst, usta, violet mouth, lila Lippen, Malerei, painting, purple lips, art, urbex, mustUrbex, opuszczone miejsca, rotten place, urban exploration, urban exploration Polska, urban explorer, urban exploring, urbex, urbex, URBEX FOTO, URBEX fotografia, urbex people, URBEX photo, urbex photography, urbex Polska, urbex world, urbexfotografia, abandoned place, abandoned places, architecture, beauty in decay, beauty of decay, biosphere, decay, europe exploration, exploration, forgotten, forgotten place, forgotten places, greenery, lost place, lostplaces, waga, fotel, armchair, scales, kompozycja, sztuka

 

Purple lips – URBEX kwiecień 2018

Text: Atlantis

Foto: Atlantis & Pavko

Klinika Rn – URBEX Galeria:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *